CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY

Általános Iskola

Hír, program

Nyolcadikosok továbbtanulása

2024.02.12. 10:16 Rovat: Főoldal kiemelt

A nyolcadikosok továbbtanulásának talán egyik legmeghatározóbb pontjához érkeztünk, amikor is tanulóink egy része 2024. 01. 20-án megírta a középfokú felvételi vizsgát és elkezdtük elkészíteni az adatbegyűjtő alkalmazás/lapok segítségével a felvételi papírokat.

Megterhelő időszak ez mindannyiunknak gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak is, hisz döntenünk kell tanulóink jövőjével kapcsolatban.

Február 12-én (hétfőn) 16:30-kor lesz a nyolcadikosok pályaválasztási szülői értekezlete, ahol aláírjuk a felvételi papírokat.

Kérem az érintett Szülőket figyelmesen olvassák el az Oktatási Hivatal tájékoztatását a felvételi lapok aláírásával kapcsolatban (Csak egy részét közöljük a tájékoztatónak, ha bárkinek kérdése van, keresse az osztályfőnököt):

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

A gyermekek iskolájának és életpályájának megválasztása (a továbbiakban: továbbtanulás) tekintetében a gyermek képességeinek figyelembevételével a szülő(k) (ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám) és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára kerüljön. A szülő(k) közös felelőssége tehát a tanuló életpályájának megválasztása, az azzal kapcsolatos megegyezés, együttműködés.

  1. A felvételi lapok aláírására vonatkozó általános szabályok:

A,) Általános iskola 8. osztályos tanuló esetén a felvételi lapokat kötelezően alá kell írnia:

- mindkét szülőnek,

- a 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes jelentkezőnek.

B.) Egyéni jelentkező nem ügyfélkapus regisztrációval benyújtott jelentkezése esetén a felvételi lapokat kötelezően alá kell írnia:

- mindkét szülőnek,

- a 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes jelentkezőnek.

C.) Egyéni jelentkező ügyfélkapus regisztrációval benyújtott jelentkezése esetén az alábbi eltérő szabályok érvényesek:

- a felvételi lapok továbbítása elektronikusan történik, tehát ezeket kinyomtatni, aláírni nem szükséges. A regisztrált

felhasználó ügyfélkapus azonosítást követően büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata pótolja a felvételi

lapok − mindkét szülő és a 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes jelentkező részéről történő − aláírását.

  1. Felvételi lapok aláírására vonatkozó szabályok elvált vagy különélő szülők esetében:

Amennyiben a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot (akár a szülők megállapodása, akár a bíróság döntése alapján) kizárólag csak az egyik szülő gyakorolja, attól még a másik szülőt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekből - például a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása során hozandó döntésből - nem lehet kizárni. A szülők a gyermek továbbtanulása tekintetében közösen gyakorolják a jogaikat.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy a szülői felügyeleti jogot (a felek megállapodása vagy bírósági döntés alapján) csak az egyik szülő gyakorolja, attól főszabályként, a másik szülőt is megilleti a döntési jogosultság a gyermek továbbtanulását illetően, vagyis a felvételi lapok benyújtásánál az ő aláírására is szükség van. Mindez csak akkor lehetséges, ha a másik szülő szülői felügyeleti jogát (a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések, így a gyermek továbbtanulása tekintetében) a bíróság erre irányuló döntésében nem korlátozta vagy nem vonta el, illetve jelen

Tájékoztató III. pontjában megjelölt esetek sem állnak fenn.

III. Mikor nincs szükség a másik szülő aláírására?

A másik szülő aláírása csak abban az esetben hagyható el a felvételi lapokról,

- ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette (például abból az okból, mert 1. a szülő felróható magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sértette vagy veszélyeztette VAGY

  1. a gyermeket más személynél helyezték el vagy nevelésbe vették, és az a szülő, akinek szülői felügyeleti joga szünetel, a gyermek elhelyezésére vagy a nevelésbe vételre okot adó magatartásán, életvitelén, körülményein önhibájából nem változtatott VAGY 3. a szülőt a bíróság valamelyik gyermeke személye ellen elkövetett szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélte), vagy korlátozta (a bírósági határozat egyértelmű rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a másik szülő a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben - ideértve a továbbtanulást - a szülői felügyeleti jogait nem gyakorolhatja)

- ha a szülői felügyeleti joga szünetel a cselekvőképtelensége vagy korlátozott cselekvőképessége okán

- ha a másik szülő ismeretlen helyen tartózkodik

- ha a másik szülő jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott (pl. büntetésvégrehajtási intézetben tölti a

büntetését)

- ha a másik szülő elhunyt

- ha a születési anyakönyvi kivonaton fiktív szülőként van feltüntetve.

  1. Kell-e igazolni, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség?

Igen. Azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség, mindig a szülői felügyeletet gyakorló - a felvételi lapokat egyedül aláíró és benyújtó − szülőnek kell hitelt érdemlően bizonyítania.

  1. Pótolhatja-e a másik szülő aláírását az új élettárs, illetve házastárs aláírása?

Nem. A szülői felügyeleti jogokat - ideértve a gyermek nevelésével és továbbtanulásával kapcsolatos jogokat - az apaság/anyaság ténye, vagy az örökbefogadás keletkezteti, ezt nem befolyásolja a szülő ismételt házasságkötése. (…)

Értékelés: 0/0

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Adatkezelési tájékoztató

E-napló

Csengetési rend

Kapcsolat

Cím:

2713 Csemő
Szent István út 32-34.

GPS:

47.115831, 19.696073

OM: 201226

Mobil:

06-30/320-7753

Telefon:

06-53/392 044

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés

Az Eszterházy Károly Egyetem EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú projektjében készített szellemi termék

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA